Jaarverslag 2017

Jaarverslag KIPAM Foundation 2017.

De Kigoma Pamoja Foundation

De Kigoma Pamoja Foundation staat voor goed onderwijs, voeding en huisvesting voor een kleine groep kinderen uit Tanzania. De stichting heeft als doel om de oudere jongens uit een kindertehuis in Kigoma de mogelijkheid te bieden om een opleiding of studie te volgen. Daarnaast biedt de stichting de jongeren een veilige woon- en leefomgeving die ze in staat stelt hun studie onbezorgd te kunnen doen. Op deze manier kunnen zij later zelf in hun levensonderhoud voorzien en een zelfstandig bestaan opbouwen. Immers, de jeugd heeft de toekomst!

 

Wij zijn goed op weg om onze doelstelling te verwezenlijken. Inmiddels hebben vele jongens het kindertehuis verlaten en zal de focus van Kipam steeds meer verschuiven naar het verlenen van steun aan de jongens die afscheid hebben genomen van Sanganigwa. Het gaat de 12 jong volwassenen erg goed en we zullen hen blijven steunen in de vorm van studie, huisvesting en eten.

We zullen onze sponsors en donateurs blijven informeren via de nieuwsbrief.

Onze dank gaat uit naar iedereen die ons gesteund heeft het afgelopen jaar, blijf ons steunen, dankzij uw hulp kunnen wij deze jongens laten studeren!!

Financieel verslag Kipam Foundation 2017.

We zijn het jaar 2017 begonnen met € 174.91 in kas op de betaalrekening SNS bank en € 11.262,41 in kas op de spaarrekening van de SNS Bank.

We hebben in 2017 het mooie bedrag van € 24.290,65 ontvangen aan donaties. Hier zijn wel heel erg blij en dankbaar voor en hebben daar veel van onze kinderen in Tanzania blij mee kunnen maken. Aan rente hebben we € 14,83 ontvangen van de SNS bank.

Er is een bedrag van € 22.474,39 uitgegeven t.b.v. de kinderen in Tanzania. En er is aan kosten t.b.v. de stichting € 633,69 gebruikt.

Het jaar is afgesloten met een bedrag van € 358,02 op de betaalrekening van de SNS bank en  € 12.412,37 op de spaarrekening van de SNS bank.

Wij zijn nog steeds op zoek naar sponsors en donateurs.

Uw bijdrage is zeer welkom op IBAN: NL 63 SNSB 0925 0136 25 t.a.v. KIPAM DOORN.