Reisverslag februari 2018

Verslag van het bezoek aan onze jongens in Tanzania van 23 Januari tot 15 Februari.

Voor ons jaarlijkse bezoek zijn Sheila en Riekje op 23 januari 2018 weer afgereisd naar Tanzania om de jongens die door Kipam worden gesteund te bezoeken. Deze keer hebben we veel gereisd want we zijn op bezoek gegaan bij de grote jongens die nu verspreidt over heel Tanzania, werken, studeren en wonen.

Ons eerste bezoek was aan Jackson, hij zit in Form 6 van de middelbare school. Met de directrice van de school hebben wij een uitgebreid gesprek over Jackson gehad. En over zijn toekomst na de afsluiting van form 6.  Jackson heeft goede resultaten en is een ijverige, gemotiveerde leerling, die ook heel goed in sport is. Op het moment van ons bezoek is hij bezig met zijn tentamens, zodat wij Jackson niet kunnen bezoeken. Maar met de directrice spreken wij af dat wij als verrassing voor Jackson op 10 Februari aanwezig zullen zijn als zijn “Parents “ bij Parents Day . Dit is een dag die de leerlingen organiseren voor hun ouders.

Lees verder


Jaarverslag 2017

Jaarverslag KIPAM Foundation 2017.

De Kigoma Pamoja Foundation

De Kigoma Pamoja Foundation staat voor goed onderwijs, voeding en huisvesting voor een kleine groep kinderen uit Tanzania. De stichting heeft als doel om de oudere jongens uit een kindertehuis in Kigoma de mogelijkheid te bieden om een opleiding of studie te volgen. Daarnaast biedt de stichting de jongeren een veilige woon- en leefomgeving die ze in staat stelt hun studie onbezorgd te kunnen doen. Op deze manier kunnen zij later zelf in hun levensonderhoud voorzien en een zelfstandig bestaan opbouwen. Immers, de jeugd heeft de toekomst!

 

Wij zijn goed op weg om onze doelstelling te verwezenlijken. Inmiddels hebben vele jongens het kindertehuis verlaten en zal de focus van Kipam steeds meer verschuiven naar het verlenen van steun aan de jongens die afscheid hebben genomen van Sanganigwa. Het gaat de 12 jong volwassenen erg goed en we zullen hen blijven steunen in de vorm van studie, huisvesting en eten.

We zullen onze sponsors en donateurs blijven informeren via de nieuwsbrief.

Onze dank gaat uit naar iedereen die ons gesteund heeft het afgelopen jaar, blijf ons steunen, dankzij uw hulp kunnen wij deze jongens laten studeren!!

Lees verder


Nieuwsbrief voorjaar 2017

Nieuwsbrief Kipam Foundation voorjaar 2017

De Kigoma Pamoja Foundation

De Kigoma Pamoja Foundation staat voor goed onderwijs, voeding en huisvesting voor een kleine groep kinderen uit Tanzania. De stichting heeft als doel om de oudere jongens uit een kindertehuis in Kigoma de mogelijkheid te bieden om een opleiding of studie te volgen. Daarnaast biedt de stichting de jongeren een veilige woon- en leefomgeving die ze in staat stelt hun studie onbezorgd te kunnen doen. Op deze manier kunnen zij later zelf in hun levensonderhoud voorzien en een zelfstandig bestaan opbouwen. Immers, de jeugd heeft de toekomst!

9 Jongens kunnen dankzij Uw hulp studeren.  Uw hulp stelt ons dit jaar in staat om 9 van de oudere jongens uit het kindertehuis volledig te ondersteunen dit in de vorm van studiegeld, boeken, boardingschool of huur van een kamer, eten , schoon drinkwater,kleding en medische zorg. Uw steun is echt onontbeerlijk om deze alleenstaande jongens te kunnen laten studeren.

Lees verder


Jaarverslag 2016

Jaarverslag KIPAM Foundation 2016.

De Kigoma Pamoja Foundation staat voor goed onderwijs, voeding en huisvesting voor een kleine groep kinderen uit Tanzania. De stichting heeft als doel om de oudere jongens uit een kindertehuis in Kigoma de mogelijkheid te bieden om een opleiding of studie te volgen. Daarnaast biedt de stichting de jongeren een veilige woon- en leefomgeving die ze in staat stelt hun studie onbezorgd te kunnen doen. Op deze manier kunnen zij later zelf in hun levensonderhoud voorzien en een zelfstandig bestaan opbouwen. Immers, de jeugd heeft de toekomst!

Wij zijn goed op weg om onze doelstelling te verwezenlijken. Alle 26 jongens die in het kindertehuis wonen gaan naar school. Nog steeds bieden wij steun aan 9 jong volwassenen buiten het kindertehuis, in de vorm van studie, huisvesting en eten.
Onze dank gaat uit naar iedereen die ons gesteund heeft het afgelopen jaar, blijf ons steunen, dankzij uw hulp kunnen wij deze jongens laten studeren!!

Lees verder


Jaarverslag 2015

Jaarverslag KIPAM 2015.

Wij zijn goed op weg om onze doelstelling te verwezenlijken. Alle 26 jongens die in het kindertehuis wonen gaan naar school. Nog steeds bieden wij steun aan 11 jong volwassenen buiten het kindertehuis, in de vorm van studie, huisvesting en eten.

Regelmatig wordt onderhoud gepleegd aan en in het kindertehuis, door KIPAM gefinancierd.

Wij zijn nog steeds op zoek naar sponsors en donateurs.

Uw bijdrage is zeer welkom op IBAN: NL 63 SNSB 0925 0136 25 t.a.v. KIPAM DOORN.

Lees verderNieuwsbrief zomer 2016

Familie , Vrienden en Sponsoren veel lees plezier met deze nieuwsbrief.
In Februari zijn wij weer ,zo als elk jaar ,een maand naar de kinderen van Stichting Kigoma Pamoja Foundation in Kigoma Tanzania gegaan. Laverne ,een collega van Sheila, ging ook voor een paar weken mee. Het werd een heel bijzondere ervaring voor haar.
Het weerzien met de kinderen en de zusters was hartverwarmend. De jongens hadden een prachtig welkomstlied voor ons gemaakt: “Bij het welcome mama Sheila , welcome mama Riekje , welcome ,welcome “sprongen de tranen ons in de ogen. Ze voerden ook een speciaal ingestudeerde dans voor ons op. Het was voor Laverne die natuurlijk ook in het lied werd bezongen een heel emotioneel moment. Lees verder


Nieuwsbrief juni 2015

Langs deze weg een update van onze vijfde reis naar Kigoma in Februari 2015. Ons doel is het faciliteren van goed onderwijs voor de kinderen uit het kindertehuis Sanganigwa, en de oudere jongens die het kindertehuis verlaten te assisteren met een opleiding of studie.
Wat hebben wij bereikt met jullie sponsor geld!!
Lees verder


Jaarrekening 2014

Hier onder de Jaarrekening van 2014 van KIPAM.

Saldo per 01-01-2014 € 5.857,25
Inkomsten uit donaties € 5.599,40
Inkomsten uit rente ASN bank € 33,36
Totale inkomsten € 11.490,01
Uitgaven € 6.244,44
Saldo per 31-12-2014 € 5.245,57


Derde week in Kigoma

Derde week in Kigoma
Het Gombe park van Jane Goodall is een van de bezienswaardigheden, in de omgeving van Kigoma. In Kigoma zelf staat het informatie centrum over dit park . Wij vonden het leuk om de kinderen kennis te laten maken met het informatiecentrum omdat we er achter waren gekomen dat ze niets af wisten van dit wereld beroemde park . Op zondag zijn wij met alle kinderen naar het Gombe park informatiecentrum gegaan. Vrolijk gingen we onderweg. Het leek net op schoolreisje toen we met z,n allen in de daladala stapten.In het centrum werden de kinderen hartelijk welkom geheten en kregen ze een folder over het Gombepark en de andere nationale parken .Geboeid luisterden ze naar alle informatie.
Lees verder