De Kigoma Pamoja Foundation

De Kigoma Pamoja Foundation staat voor goed onderwijs, voeding en huisvesting voor een kleine groep kinderen uit Tanzania. De stichting heeft als doel om de oudere jongens uit een kindertehuis in Kigoma de mogelijkheid te bieden om een opleiding of studie te volgen. Daarnaast biedt de stichting de jongeren een veilige woon- en leefomgeving die ze in staat stelt hun studie onbezorgd te kunnen doen. Op deze manier kunnen zij later zelf in hun levensonderhoud voorzien en een zelfstandig bestaan opbouwen. Immers, de jongeren hebben de toekomst!

 

Blog

Jaarverslag KIPAM 2015. Wij zijn goed op weg om onze doelstelling te verwezenlijken. Alle 26 jongens die in het kindertehuis wonen gaan naar school. Nog steeds bieden wij steun aan 11 jong volwassenen buiten het kindertehuis, in de vorm van studie, huisvesting en eten. Regelmatig wordt onderhoud gepleegd aan en in het kindertehuis, door KIPAM gefinancierd. Wij zijn nog steeds op zoek naar sponsors en donateurs. Uw bijdrage is zeer welkom op IBAN: NL 63 SNSB 0925 0136 25 t.a.v. … read more

Heerlijk dagje strand