De Kigoma Pamoja Foundation

De Kigoma Pamoja Foundation staat voor goed onderwijs, voeding en huisvesting voor een kleine groep jong volwassenen uit Tanzania. De stichting heeft als doel deze jonge mannen de mogelijkheid te bieden om een opleiding of studie te volgen. Daarnaast biedt de stichting de jongeren een veilige woon- en leefomgeving die ze in staat stelt hun studie onbezorgd te kunnen doen. Op deze manier kunnen zij later zelf in hun levensonderhoud voorzien en een zelfstandig bestaan opbouwen. Immers, de jongeren hebben de toekomst!

Het doel
De Kigoma Pamoja Foundation wil de jonge mannen een passende opleiding in een veilige omgeving bieden. Het gaat erom de omstandigheden zo optimaal mogelijk te maken zodat de jongens een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.

Dit realiseren we door:
Het bieden van een kwalitatief goede theorie- of praktijkopleiding.
Het steunen in het levensonderhoud.
Het vinden en bekostigen van huisvesting.

Pamoja (Samen)
In goede samenwerking met onze betrouwbare contactpersoon ter plaatse, de mentor figuur voor de jongens, wordt de continuïteit voor scholing en opvang van de jongens gewaarborgd en maakt de samenwerking tot een succes.

Samen met u kunnen wij de toekomstdromen van deze jongens waarmaken!

Wij zijn Sheila en Riekje. Na ons eerste bezoek aan een Tanzania in 2011 waar wij een kindertehuis bezochten beseften wij dat de oudere jongens die niet meer in het kindertehuis mogen verblijven dringend hulp en dus sponsors nodig hadden. Deze jongens zijn enorm gemotiveerd om te leren. Want als ze de mogelijkheid zouden krijgen willen ze een opleiding volgen.

De jongens zien in dat ze hun toekomst kunnen verbeteren door te investeren in zichzelf en daardoor in hun land. Maar dan moeten ze die kans wel krijgen. Helaas is dat nu net iets waar deze jongens geen invloed op hebben. Om hen te kunnen helpen hebben wij de Kigoma Pamoja Foundation (KIPAM) opgezet.

Hoe werken wij?
Een aantal keer per jaar bezoeken wij Kigoma en proberen alle jonge jongens die met onze hulp een opleiding volgen te spreken.. Zo willen wij het contact met de jongens verstevigen en kunnen we de voortgang van hun opleiding controleren. We onderhouden zelf het contact met de scholen.

Wij zouden het enorm waarderen als u de jongens zou willen sponsoren. Want samen kunnen wij hun dromen waarmaken.

Donaties

Doneer uw bijdrage of neem contact met ons op voor meer informatie.
Er zijn diverse mogelijkheden om sponsor te worden. U kunt een eenmalige gift doen maar u kunt uiteraard ook één van onze vaste sponsors worden. Geeft u een feest, dan kunt u natuurlijk aan uw gasten een bijdrage vragen t.b.v. onze stichting.

Wij zijn erg blij met iedere gift.

Donaties kunt u storten op onderstaande nummer:
IBAN: NL63 SNSB 0925 0136 25
t.n.v. Stichting Kigoma Pamoja
o.v.v. uw persoonlijke- en/of bedrijfsnaam.
ANBI

De foundation is een ANBI geregistreerde organisatie,
hiermee is uw gift fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie over fiscaal voordeel ga naar www.belastingdienst.nl (overeenkomst periodieke gift in geld)

Wilt u graag persoonlijk meer informatie van ons? Of heeft u een andere vraag? Neemt u dan gerust contact met ons op: info@kipam.nl

Het bestuur:
Sheila van Welzenis – Voorzitter
Riekje Beumer – Secretaris
Lonneke Gatsjadoerian-Ruijter – Penningmeester
Hanna van ’t Verlaat – Bestuurslid
Dennis Kox – Ambassadeur
Beloning: Bestuursleden ontvangen geen beloning.